Pages

Tuesday, 23 October 2012

INSTITUT LATIHAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PENGANGKUTAN LAUT ( ILPPPL)


Institut Latihan Pentadbiran Dan Pengurusan Pengangkutan Laut (ILPPPL), Jabatan Laut Malaysia telah ditubuhkan untuk menjalankan dan menguruskan latihan berkenaan dengan pengurusan dan pengangkutan laut. ILPPPL yang terletak di Pulau Indah telah dirasmikan pada 22 Jun 2009. Di bawah organisasi institut ini terdapat 3 unit iaitu Unit Khidmat Pengurusan, Unit Pembangunan Latihan dan Unit Penyelidikan dan Pembangunan dengan 36 perjawatan. Matlamat ILPPPL adalah untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam pengajian pengangkutan laut. Pada mesyuarat “Maritime Transportation Working Group” (MTWG) yang telah diadakan pada 29-30 Mei 2007 di Singapura, mesyuarat telah memutuskan bahawa ILPPPL diiktiraf sebagai “Regional Training Centre” di peringkat ASEAN.

VISI

Menjadi Pusat Kecemerlangan dalam latihan dan kajian ilmu pengangkutan laut.

MISI
Menyediakan latihan yang berkualiti yang menyokong usaha-usaha ke arah perkapalan yang selamat dan perlindungan alam sekitar marin.

OBJEKTIF

1. Melahirkan pekerja yang berpengetahuan
2. Menjalankan kursus-kursus kelautan dan latihan pelaut
3. Menjalankan pengajian dalam bidang pengangkutan laut

ORGANISASI


UNIT KHIDMAT PENGURUSAN
Fungsi Utama:
1. Pengurusan sumber manusia.
2. Pengurusan fail dan dokumen.
3. Pengurusan asset dan kewangan.
4. Pengurusan Komunikasi dan Teknologi Maklumat.
5. Pengurusan dan penyelenggaraan kemudahan.
6. Pengurusan perpustakaan.

UNIT PEMBANGUNAN LATIHAN
Fungsi Utama:
1. Perancangan kursus dan latihan.
2. Pengurusan dan pengendalian kursus & latihan.
3. Pengurusan pusat simulator.

UNIT PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN
Fungsi Utama:
1. Penyelidikan dan pembangunan kursus dan latihan.
2. Menjalankan pengajian dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan pengangkutan laut.

PERKHIDMATAN

JENIS LATIHAN YANG DIKENDALI
Latihan Kemajuan Kerjaya
Latihan Kompetensi Pelayaran
Latihan Kemahiran (On-job training)
Kursus-kursus Keselamatan Kapal
Latihan Komunikasi dan Teknologi Maklumat
Latihan Pembangunan Diri

KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN DI ILPPPL
MAKLUMAT PERHUBUNGAN
Institut Latihan Pentadbiran Dan Pengurusan Pengangkutan Laut (ILPPPL)
Persiaran Nakhoda KS/11, Pulau Indah
42920 Pelabuhan Klang
Selangor Darul Ehsan
Tel : 03 3326 5555
Faks : 03 3101 3085
Email : ilpppl@marine.gov.my

0 comments:

Post a Comment